Οι δράσεις μας

Οι δράσεις μας

 • Υλοποίηση του έργου ΤΟΠΣΑ Δυτ. Ελλάδας  ”Κοινωνικές Συνεργίες Επιχειρήσεων” (ΟΠΣ 383918) όπου θα καταρτιστούν και θα προετοιμαστούν 95 ωφελούμενοι της Δυτικής Ελλάδας για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων. Θα συνταχθούν τα αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια. Θα ιδρυθούν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 • Υλοποίηση του έργου ΤΟΠΣΑ Πελοποννήσου “Οικοεπειχειρείν” (ΟΠΣ 389352) , με στόχο στόχος είναι τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων αποα 60 ανέργους, μέσα από την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Κορινθία με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και την δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών στους τομείς του εριβάλλοντος, της αγροτικής οικονομίας και της κοινωνικής φροντίδας
 • Υλοποίηση του έργου ΤΟΠΕΚΟ (ΟΠΣ 375761). Κεντρικός στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των ευπαθών ομάδων της Κορινθίας μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή 60 ατόμων από διαφορετικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων πληθυσμού, επιχειρήσεων, ΜΚΟ και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα “Διαχείριση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή λιπάσματος κομπόστ στην Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας”. Οι ωφελούμενοι καταρτίστηκαν στην κοινωνική οικονομία και στην διαχείριση οργανικών αποβλήτων και υποστηρίζονται για να ιδρύσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ή να προσληφθούν σε επιχειρήσεις.
 • Υλοποίηση του προγράμματος “Κοινωφελής εργασία στον πολιτισμό” (ΟΠΣ 3785381)  σε συνεργασία με την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που υλοποιήθηκε από Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο 2013 και στο οποίο απασχολήθηκαν 29 άνεργοι, αρχαιολόγοι, φύλακες και εργάτες, σε βυζαντινά μνημεία σε Κορινθία,  Αργολίδα και Αρκαδία.
 • Υλοποίηση του προγράμματος “Κοινωφελής εργασία” (ΟΠΣ 373877)  σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων που υλοποιήθηκε από τον Ιούνιο ώς τον Νοέμβριο 2012 και στο οποίο απασχολήθηκαν 50 άνεργοι σε έργα όπως, δημιουργία οικολογικού πάρκου στο Σουσάκι, πυροφύλαξη στα Γεράνεια, δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων, φροντίδα πρασίνου, καθαριότητα παραλιών.
 • Λειτουργία του άτυπου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυμφαλίας από το 1992 ως το 1997, όπου φιλοξενήθηκαν μαθητές αλλά και ενήλικες από την Κορινθία και άλλα μέρη της Ελλάδας και ανέπτυξαν δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Μελέτη των φυσικών, των ιστορικών και των κοινωνικών χαρακτηριστικών της Στυμφαλίας και του Φενεού και υποβολή προτάσεων για την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών αυτών περιοχών. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις αξιοποιήθηκαν για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με το πρόγραμμα LEADER 2, και για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον Ε.Π.ΠΕΡ. του 3ου Κ.Π.Σ.
 • Μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος του Αρχαίου Λιμανιού Λεχαίου στην Κόρινθο και υποβολή προτάσεων για την κήρυξή του σε αρχαιολογικό και οικολογικό πάρκο, που έχει ήδη δρομολογηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «ευρωπαική περιβαλλοντική πολιτική-περιβαλλοντικές οργανώσεις-τοπική αυτοδιοίκηση» που οργανώθηκε το 1996 σε πανελλαδικό επίπεδο από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων – Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και υλοποιήθηκε στην Στυμφαλία και το Φενεό με τη συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, των Αναπτυξιακών Συνδέσμων Στυμφαλίας και Φενεού, της Τ.Ε.Δ.Κ. Κορινθίας και της Ε.Π.Ε.Κ.
 • Έκδοση έντυπου υλικού για τη Στυμφαλία, το Φενεό και το Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου (αφίσες και φυλλάδια).
 • «Γιορτή των πουλιών στη Στυμφαλία» από το 1995 ως το 2001, εκδήλωση της Birdlife International που συντονίζει σε πανελλαδικό επίπεδο η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
 • Παρακολούθηση της κατάστασης των υγροτόπων, των πουλιών και όλων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά του νομού σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
 • Παραλαβή και αποστολή στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγριων Ζώων της Αίγινας τραυματισμένων άγριων πουλιών.
 • Μέτοχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ
 • Διεξαγωγή της εκδήλωσης καθαρισμού των ακτών CLEAN-UP DAY σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νεολαίας Κορινθίας, που συντονίζει σε όλη τη Μεσόγειο η Legambiente. 1994-2004
 • Διεξαγωγή ποδηλατικού περίπατου από την Κόρινθο ως το Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου το 1994-5.
 • Υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ-ΔΡΑΣΗ 2-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» από το 2001 ως το 2002, στα πλαίσια του οποίου ήδη φιλοξενήθηκαν αλλοδαποί νέοι από την Ε.Ε. και εργάστηκαν για την μελέτη και την ανάδειξη του φυσικού ιστορικού χώρου Ακροκόρινθος-Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου-Δίολκος-Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών. Το πρόγραμμα αυτό συντόνισε το Κέντρο Πληροφόρησης ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ και στήριξε οικονομικά ο Δήμος Κορινθίων.
 • Υλοποίηση του σχεδίου «ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ 2003» του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΤΕΡΠΣ «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη» για τη φυσικη κληρονομιά των αρχαιοτήτων της Κορίνθου (χλωρίδα-πανίδα)
 • Συνδιοργάνωση με τον Ελλην. Ορειβατικό Σύνδεσμο Κορίνθου, της 5ης πανελλήνιας συνάντησης ορειβατών και οικολόγων στις 29-30-31 Αυγ. 2003 στο Φενεό Κορινθίας
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε «θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος – στελέχη οργάνωσης προγραμάτων ανακύκλωσης- ευαισθητοποίησης κοινού» του ΚΕΚ ΑMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ για την πρακτική των καταρτιζομένων 2004.
 • Έγκριση της πρότασής μας στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την χρηματοδότηση από τα προγράμματα ΕΤΕΡΠΣ του σχεδίου μας « Τα ψάρια της Στυμφαλίας» για τα έτη 2004-5.
 • Β κύκλος για ΜΚΟ Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “‘Ανάδειξη Αρχαίου Λιμανιού Λεχαίου” 2008-09

Leave a Comment

http://www.epekorinthia.gr/wp-admin/post.php?post=600&action=edit